Kuponginlösen AB

548x353Wave


WAVE KASSASYSTEM VINNER MARK

Enklare, lönsammare och roligare arbete i butiken, samt fler möjligheter att erbjuda tjänster med ett gemensamt kassa system för hela kedjan. Wave ger en rad nya möjligheter för servicehandeln.

Dagligvaruhandeln och bensinhandeln har länge haft enhetliga kassasystem i sina kedjor och insett vilka fördelar det för med sig. Nu är servicehandeln på väg att komma i kapp.
– Vi följer med spänning vad som händer inom dagligvaruhandeln och försöker ta efter det som fungerar bra, som gemensamma kassasystem. Därför utvecklade vi för några år sedan ett PC­baserat system anpassat för servicehandelns kunder och behov, berättar Waves affärsområdeschef Mikael Blom. Men det är först nu som marknaden börjar bli redo.


WAVE ÄR DELS ett kassasystem där det finns verktyg för att få mer insikt och kontroll på verksamheten, dels ett helhetskoncept som gör det enklare för alla butiker i en kedja att till exempel ha gemensamma kampanjer. 
– Det är lätt att hålla kassasystemet uppdaterat med butikskedjans erbjudanden om extrapriser och menyer, eftersom alla kassörer får del av exakt samma information löpande oavsett i vilken butik man jobbar, säger Mikael Blom.
– Det är enormt stor skillnad mellan en vanlig traditionell kassaapparat och ett modernt kassasystem som Wave, tillägger han.


NÅGRA SOM SNABBT hoppade på tåget inom servicehandeln var butikskedjan Direkten, som successivt bytt till Waves kassasystem. Nu har majoriteten av Direktens butiker köpt systemet.
– Vi är nöjda, säger Niklas Lindström, vd för Direkten, som tycker att de främsta fördelarna är just att butikerna automatisk får prisuppdateringar, artikeldata och kampanjer direkt in i kassasystemet.
– Det gör det dagliga arbetet mycket enklare. Det sparar både tid och pengar, eftersom man inte riskerar att missa till exempel prisjusteringar.


NIKLAS LINDSTRÖM menar att tillgängligheten till all information som finns i kassasystemet är det centrala. Det möjliggör uppföljningar, som i sin tur gör det lättare för butiken att styra sin verksamhet och därmed öka lönsamheten.
– Du kan enkelt följa nyckeltal som omsättning, snittköp och antal kvitton, vilket är det centrala för att kunna styra och utveckla sin butik på ett proaktivt sätt.
För kundernas del framhåller han framför allt det ökade tjänsteutbudet, som att man kan lösa in kuponger och Värdeavier samt köpa telefonkort. 
MyWay är en annan butikskedja som just nu ligger i startgroparna för att införa Wave – och förväntningarna är höga.
– Målet är att 20–25 av våra butiker ska ha kassasystemet före årets slut, säger Jonas Mattsson,koncept ansvarig för MyWaybutikerna. 
Han värdesätter supporten, servicen och helhetskonceptet mest. Men även funktionshyran, som innebär att handlarna inte behöver köpa systemet utan hyr både hård­ och mjukvaran månadsvis.
Jonas Mattsson ser framför allt fram emot att med hjälp av Waves statistik­ och analysfunktioner kunna följa upp och planera verksamheten i butiken bättre.
I steg två är målsättningen att plocka ut central butiksdata och arbeta mer med hela kedjan.
Skälet till att både Direkten och nu även MyWay väljer att satsa på ett komplett och enhetligt kassasystem är, enligt Jonas Mattsson och Niklas Lindström, att både leverantörer och kunder blivit
allt mer medvetna om vad de vill ha: – Det här är helt enkelt framtiden!

 

Detta är Wave Kassasytem

Wave är ett PC-baserat butikssystem anpassat för servicehandeln i syfte att göra arbetet i butiken enklare, lönsammare och roligare. Systemet innefattar en rad tjänster som presentkort, telefonkort, biljettförsäljning och digitala kvitton, som alla kan skötas från ett och samma butikssystem. Dessutom erbjuder systemet kontinuerliga prisuppdateringar, artikeldata och kampanjer i realtid. Butikssystemet är gemensamt för alla enskilda butiker inom en kedja.

 

3 snabba med Sebastian Westerlund, handlare på MyWay Nybro

Efter tre års erfarenhet av Wavesystemet i sina Handlarn-butiker inför nu Sebastian Westerlund Wave även i sin MyWaybutik.

Vad tycker du om Wave Butikssystem?
– Jättebra! Det är ett välutvecklat system med många användbara funktioner, både i det dagliga arbetet och administrativt.

Kan du ge exempel på några fördelar?
– När man driver butik är det inte bara viktigt att ta betalt, utan även att kunna driva företaget så smidigt som möjligt framåt. I Wave finns allt underlag som behövs för detta, som dagrapporter och sammanställningar över hur mycket som sålts och när. Sedan vill jag lyfta fram den fantastiska servicen och supporten man får via Wave. Den hjälpen är ovärderlig för en oteknisk kille som jag.

Hur kan du som handlare tjäna mer pengar och spara tid med systemet?
– Genom det stora tjänsteutbudet som finns inkluderat, som allt från telefonkort och inlösen av kuponger och checkar till digitala kvitton.