Kuponginlösen AB

Frågor & Svar; Butik/Ombud.

Frågor & Svar - Butik

Vår butik är intresserad av att kunna ta emot rabattkuponger från våra kunder, hur går vi tillväga?
Börja med att ansluta er butik till ClearOn AB När anmälan är skickad till ClearOn läggs er butik upp i våra register och inom 10 dagar får ni redovisningsmaterial levererat till er butik i form av redovisningslistor och portofria svars kuvert. Kontrollera att uppgifter överensstämmer med anmälan, om något är felaktigt ändra direkt på listan vid ert första inskick till oss. Nu kan ni börja ta emot kuponger från era kunder.
En gång i månaden redovisar ni in kupongerna till ClearOn med hjälp av redovisningsmaterialet. Utbetalning sker efter ca 10 dagar till det girot som står angivet på redovisningslistan. I samband med utbetalningen skickas en avräkningsnota till den e-post adress som ni angivet på anmälningsblanketten till oss. Denna avräkningsnota är ert underlag för bokföringen.

Hur ansluter jag min butik till ClearOn AB?
Gör din anmälan här.

Är det kostnadsfritt att vara ansluten?
Ja.

Hur beställer jag nytt redovisningsmaterial för rabattkuponger till min butik?
Via e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller via telefon 020-31 54 86

Hur lång tid tar det innan jag får ersättning för redovisade kuponger?
Ersättningen utbetalas till angivet giro efter ca 10 dagar. Kontakta vår Kundsupport om du har frågor kring er redovisning eller utbetalning. Telefon: 020-31 54 86 eller e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.

Hur betalas kupongersättningen ut?
Kupongersättningen betalas ut på det Plus- eller Bankgiro som du angivit. Kontakta gärna vår Kundsupport om du har frågor som rör utbetalningsgiro. Telefon: 020-31 54 86 eller e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Butiker med tjänsten Onlineclearing

Vad innebär det att ha Onlineclearing?
Onlineclearing innebär att kassorna i butiken är direktuppkopplade till ClearOn. Kassan kommunicerar med ClearOn i realtid och kontrollerar varje värdebärare vid inlösentillfället.

Vad krävs för att få Onlineclearing?
Kontakta ClearOn eller din kassaleverantör för att kontrollera möjlighet till Onlineclearing. Telefon: 020-31 54 86, eller mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Vi får ett felmeddelande i kassan att värdebäraren inte fungerar. Vad gör vi?
Kontakta vår Kundsupport, telefon: 020-31 54 86 eller mail: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Ha gärna värdebäraren och produkten framför er, det underlättar felsökningen.

Vi har tagit emot en Värdeavi med ett högre belopp än vad kassan/butiken tillåter, vad gör vi?
Kontrollera om avin lösts in när ni drog den i kassan innan ni lämnar tillbaka värdeavin till kunden. Det gör ni genom att ringa talsvarstjänsten på telefon 0200-24 74 74 eller kontakta vår Kundsupport, telefon: 020-31 54 86

Vi saknar avräkningsnotor för en utbetalnings dag. Vad gör vi?
Kontakta vår Kundsupport, telefon: 020-31 54 86, eller e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den.

Det går inte att dra streckkoden på vissa värdebärare. Vad gör jag med dessa?
Ni kan redovisa dessa värdebärare till ClearOn med en manuell redovisningslista. Det är av stor vikt att ni skriver anledningen till att ni redovisar manuellt på varje enskild värdebärare.

Vilket är det högsta beloppet man får hämta ut på en avi?
Sök upp det ombud som ni tänkt besöka för att kontrollera om det ombudet har någon gräns i sin butik. Länk till kartan med butiker.

Butiker med tjänsten Kassagirot

Vad innebär det att ha Kassagirot?
Det innebär att det blir möjligt för er att hjälpa era kunder att betala sina räkningar, lösa in sina Värdeavier, beställa resevaluta, göra kontoinsättningar, skicka pengar via MoneyGram. Kassagirot förenklar även hanteringen utav övriga värdebärare för er butik.

Vad krävs för att ha Kassagirot?
Läs mer på Kassagirots hemsida: www.kassagirot.se

Vi har fått ett meddelande om en eller flera misslyckade betalningar, vad är fel?
Kontakta vår Ekonomisupport för mer information kring det misslyckade betaluppdraget. Telefon: 08-588 340 30

Vi har fått ett meddelande om att en kundorder är krediterad, varför?
Kontakta vår Ekonomisupport för mer information, telefon: 08-588 340 30

När jag tittar på det ackumulerade autogirot stämmer det inte, varför?
Kassagirot uppdateras efter kl.13:00. Om ni gör en kontroll innan den tiden kan beloppet vara missvisande. Kontakta vår Ekonomisupport för mer information, telefon: 08-588 340 30

Går det att makulera en girobetalning/kundorder om jag har gjort fel?
Ja, men bara om den är gjord samma dag. Kontakta vår Kundsupport,
telefon: 020-31 54 86

Vi har gjort en manuell inbetalning till ClearOn. Nu har samma summa ändå dragits från vårt konto, varför?
ClearOn kan aldrig stoppa en autogirodragning hos Bankgirocentralen.

Kan jag redovisa kuponger och avier i samma kuvert?
Värdeavier (oavsett bank) redovisas till oss i de lite mindre portofria svarskuverten tillsammans med ett redovisningskort. Övriga värdebärare redovisas tillsammans med en redovisningslista i de större formatet av portofritt redovisningskuvert. Kontakta gärna Kundsupport vid frågor om redovisning. Telefon: 020-31 54 86

När dras autogirot?
Autogirot dras ungefär kl. 06:00 på morgonen två bankdagar efter girobetalningen genomförts i KassaGirot.

Vi har betalat till fel bank- eller plusgirokonto. Kan ni hjälpa oss?
Det är först och främst butikens och konsumentens ansvar att få tillbaka pengarna. Om de har försökt att ringa och skriva till företaget utan att få hjälp, så kan vi försöka hjälpa till. Kontakta vår Ekonomisupport, telefon: 08-588 340 30

 

Till kampanjanmälan

gogreen270x130Alt2

Kundsupport

Kundsupport

Kuponginlösen blir ClearOn - Se film >>

filmbildkassagirot